Motion om att låta AB Sollentunahem bygga ungdomsbostäder


Motion från Sture Pettersson, Sollentunapartiet
till Sollentuna kommunfullmäktige
om att låta AB Sollentunahem bygga ungdomsbostäder på den mark som friställs när den nya brandstationen är färdigbyggd.

När beslutet om att bygga en ny brandstation i Sollentuna nu är fattat anser jag att det bör byggas ungdomsbostäder på den nuvarande brandstationstomten i Norrviken.

Detta är ett perfekt läge på gångavstånd till både Häggviks och Norrvikens pendeltågsstationer och till direktbussarna till Sergels Torg.

Det är dessutom nära till Häggviks Handelsplats och Norrvikens Centrum.

Fritidsaktiviteter på Järvafältet och Norrvikensjön finns i närområdet.

Om man samtidigt bygger en fastighet med ägarlägenheter i området och säljer dessa till marknadspriser kan man få ner den totala byggkostnaden för projektet vilket skulle vara positivt för hyressättningen på ungdomsbostäderna.

Hyran skulle också kunna påverkas positivt om man bygger ungdoms-bostäderna med en lägre standard än vad som varit fallet i de pågående byggnationerna som köpts färdigprojekterade som lyxutrustade bostadsrättslägenheter.

Eftersom den nya brandstationen blir klar först 2013 har kommunen god tid på sig att arbeta fram en ny detaljplan för området och AB Sollentunahem har tid på sig att planera för byggnationen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige skall besluta

  • att kommunen skall bygga ungdomsbostäder på den mark där brandstationen i Sollentuna idag är lokaliserad, samt
  • att man utreder om man samtidigt kan bygga en fastighet med ägarlägenheter i området och sälja dessa till marknadspriser för att förbättra projektets ekonomi.

Sollentuna den 10 april 2011

Sture Pettersson