Den flygande Sollendaren – Protestmötet i Edsberg 8 juni


Program om Sollentunapartiets protestmöte den 8 juni i Edsbergs bibliotek som blev mycket välbesökt. Uppåt ett 50-tal Edsbergsbor hade slutit upp för att få veta mera om och protestera mot majoritetens planer på att dra en väg rakt över sportfältet och ansluta den till Ribbings väg. Något som skulle öppna Ribbings väg för genomfartstrafik och på sikt skulle öka trafiken till cirka 14 000 fordon om dagen. Jämförelsevis är det idag cirka 12 000 bilar per dygn på Sollentunavägen, något som ofta leder till köer vid rusningstrafik.

[youtube]J1_cBbYYnKU[/youtube]