Kategori: TV-inslag

 • Sollentunapartiets informationsmöte torsdagen den 23 maj 2013

  Sollentunapartiets informationsmöte torsdagen den 23 maj 2013 i Edsbergs Bibliotek om majoritetens nya planförlslag för Edsbergs sportfält och Södra Väsjöområdet med medverkan av Naturskyddsföreningen.

 • Satsa på att bygga upp SOLLENKOLLEN

  [youtube]c_r1S2uq_Xc[/youtube] Sollentunapartiet vill utveckla Edsbergs Sportfält och Väsjötoppen till ett framtidsinriktat sportcenter för skidsport och fotboll med SOLLENKOLLEN som samlande namn.

 • VÄSJÖPLANERINGEN SYNAS Del 1

  [youtube]fCs3H3K0vnw[/youtube] Möte i Arena Edsberg Måndagen den 29 oktober med Reigun Thune Hedström, Planeringsexpert och Herbert Henkell, Naturskyddsföreningens ordförande

 • Folkomröstningen om att bevara Edsbergs sportfält. Vårt informationsmöte 26 september

  [youtube]6ULfUBpZjqs[/youtube] På detta informationsmöte berättar vi om hur vår folkomröstningskampanj går till och vart man vänder sig för att skriva under och bli aktiv i kampanjen. Samt besvarar frågor från engagerade Edsbergsbor.

 • Insamling av namn på EDSBACKA MARKNAD 16 september

  [youtube]eJEtsAO2OvM[/youtube] SE FILMEN  från vår insamling av namn på EDSBACKA MARKNAD 16 september för att kräva en folkomröstning för att bevara Edsbergs Sportfält helt grönt och stoppa planerna på genomfartstrafik i Edsberg.

 • Rabaldret om Väsjöstaden

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F89gUT5q814[/youtube] Produktion: Bo Wanngård lokaljournalisten.se I höst kommer Sollentunapartiet att börja samla namn för en folkomröstning ocm Sportfältets framtid.

 • Möte i Edsberg om folkomröstningskampanjen för att rädda Sportfältet

  Filmer från vårt Öppna möte i Edsbergsbiblioteket den 24 april 2012 om den kommande folkomröstningskampanjen hösten 2012 för att rädda Edsbergs Sportfält och stoppa ”Genomfart Edsberg”. En lokal-TV version på cirka 30 minuter [youtube]5aklDvh4K6U[/youtube] En inspelning av mötet i sin helhet – drygt en timme [youtube]WepH222MeXc[/youtube] Tidigare möten – Se länken SP,s lokal-TV filmer.

 • Väsjöplaneringen, sportfältet och den planerade genomfartstrafiken på Ribbings väg

  Den offentliga debatten mellan Sollentunaprtiet och Miljöpartiet om Väsjöplaneringen som spelades in den 9 november 2011 i Edsbergs Bibliotek. En lokal-TV version på cirka 30 minuter En inspelning av mötet i sin helhet – c:a 2 timmar Producerad för Sollentunapartiet Inspelad 111109 Detta är den nedkortade Lokal-TV-versionen, Sörens Mediaproduktion.

 • Den flygande Sollendaren – Protestmötet i Edsberg 8 juni

  Program om Sollentunapartiets protestmöte den 8 juni i Edsbergs bibliotek som blev mycket välbesökt. Uppåt ett 50-tal Edsbergsbor hade slutit upp för att få veta mera om och protestera mot majoritetens planer på att dra en väg rakt över sportfältet och ansluta den till Ribbings väg. Något som skulle öppna Ribbings väg för genomfartstrafik och […]

 • "5 MINUTER"

  Sollentunas makthavare intervjuas. Här Ingwar Åhman Eklund sp. 5 MINUTER är en serie samtal med politiker och andra makthavare i Sollentuna. Serien ingår i förverkligandet av en vision att genom nära, personliga och korta porträttintervjuer öka intresset för det lokala, politiska livet. [youtube]lgMUS7mR0Lc[/youtube]