Folkomröstningen om att bevara Edsbergs sportfält. Vårt informationsmöte 26 september


[youtube]6ULfUBpZjqs[/youtube]

På detta informationsmöte berättar vi om hur vår folkomröstningskampanj går till och vart man vänder sig för att skriva under och bli aktiv i kampanjen.
Samt besvarar frågor från engagerade Edsbergsbor.