Nu utmanar vi (S) på öppen debatt i Edsberg om Väsjöplaneringen, sportfältet och Ribbings väg!


I en ovanligt osaklig insändare i Mitt-i Sollentuna talade Socialdemokraterna om att det är stora skillnader mellan Sollentunapartiet och Sossarna i Väsjöfrågan. Det är nästan det enda som stämmer i deras text. Resten är mest pajkastning, avsiktliga felaktigheter och skruvade kvartssanningar.

Därför är det viktigt att lägga saker och ting tillrätta.
Vi i SP vill bygga ut Bäckvägen. MEN vår sträckning går inte förbi mer än några få fastigheter vid Skogsängsvägen.. Den skulle gå öster om dessa fastigheter och så långt ifrån att det finns gott om plats för en trevlig avskärmning. Därför behövs det bara bullerdämpande åtgärder på en mycket kort sträcka. Vi väljer Bäckvägen också för att slippa skövla sportfältet.

MEN helst såg vi att man slapp även den vägen. Skulle det visa sig att miljön är så dålig väster om Väsjön genom föroreningar och träskartad mark att en majoritet inser att detaljplanen ”Mellersta Väsjön” inte kan förverkligas. Då behövs det ingen ny väg utan Frestavägen räcker för den tillkommande trafiken.

Socialdemokraterna vill istället omvandla Ribbings väg till en ”modern stadsgata” som är deras omskrivning för genomfartsled. Den skulle föra in ytterligare tusentals bilar förbi flerfamiljshus i Edsberg som är omöjliga att bullerskydda.

Vi i SP vill ansluta Bäckvägen till Danderydsvägen vid Lidl,s nya butik. Beslut finns redan om att bygga om korsningen. Vi förordar en rondell och en gångtunnel för en säkrare skolväg. Detta skulle ge en smidigare genomströmning än de nuvarande trafikljusen.

Vi vet att en majoritet av Edsbergsborna är mot Socialdemokraternas planer, bl a genom våra breda kontakter med de boende. Valresultatet 2010 bekräftar detta. En folkomröstning vore talande.

Vi kommer givetvis att fortsätta dialogen i Edsberg!

Vi i SP talar alltid klarspråk! Därför utmanar vi Socialdemokraterna på en debattkväll mot oss i Edsberg i höst? Det skulle även bli ett tillfälle för oss alla att få höra vad Edsbergs borna tycker

Hör av er så bestämmer vi datum!

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet


Ett svar till “Nu utmanar vi (S) på öppen debatt i Edsberg om Väsjöplaneringen, sportfältet och Ribbings väg!”

  1. Det är intressant att ni beskyller sossarna för att komma med skruvade kvartssanningar, pajkastning och avsiktliga felaktigheter. Jag tycker det verkar vara sollentunapartiet som kommer med sådant.
    För övrigt är det konstigt att ni hela tiden ger er på sossarna då de inte kan besluta något det är väl alliansen som bestämmer i kommunen?

    Johan N