Reservation från Sollentunapartiet


Vi reserverar oss mot beslutet att avskriva Miljöpartiets motion om en Närakut till Sollentunaborna.

För närvarande är väntetiden till exempelvis Edsbergs vårdscentral fyra veckor om man vill ha en vanlig läkartid. Visserligen kan man gå dit tidigt på morgonen och chansa på att få en av akuttiderna men detta är ganska osäkert.

Vi vill ju att människor inte ska söka sig till akuterna på de stora sjukhusen i första hand, därför är det viktigt att det är lätt att ta sig till en så kallad ”Närakut”. Den närmaste är då den på Löwenströmska sjukhuset för oss sollentunabor. För den som inte har bil och som dessutom känner sig mycket dålig så är det nästan ogörligt att t.ex. under en helg först ta en buss till tåget, därefter ta tåget till Upplands Väsby och sedan därifrån ta en buss till sjukhuset och närakuten där. Det kan alltså ta flera timmar då buss och tåg inte går så ofta. Har man då en svårartad bihåleinflammation eller dylikt så blir det hela bara ett stort lidande. Då kanske man väljer akuten på det stora sjukhuset i stället.

En närakut för Sollentunaborna, som dessutom blir alltfler för varje år, behövs alltså.

Sollentuna 7 maj 2014-05-09

Ewa Hellström-Boström
Sollentunapartiet