Reservation KS 2015-12-07 §29


Reservation KS 2015-12-07 §29

Sollentunapartiet reserverar sig emot beslutet och byggande av bostäder i aktuellt område då miljövärden och markförhållanden i området gör byggandet olämpligt. Det aktuella området bör bevaras och utvecklas som ett natur-, sport- och fritidsområde.

För Sollentunapartiet:
Anki Elken