Etikett: förbifart stockholm

  • Interpellation angående trafiksituationen i Sollentuna i samband med byggandet av Förbifart Stockholm

    Med anledning av att byggandet av Förbifart Stockholm kommer påverka trafiksituationen i Sollentuna både under och efter byggskedet lämnade Sollentunapartiet in följande interpellation på Kommunfullmäktigemötet den 13 oktober. Interpellation från Sollentunapartiet till Stadsbyggnadsnämndens ordförande angående kommunens arbete med framkomligheten i kommunen under och efter bygget av Förbifart Stockholm Arbetet med Förbifart Stockholm har påbörjats och […]