Etikett: plan 2024 och 2025

  • Budget och politisk inriktning 2023 samt plan 2024 och 2025

    Budget och politisk inriktning 2023 samt plan 2024 och 2025

    Under kommunfullmäktige i juni 2022 debatterades och beslutades kommunens budget för kommande år, 2023. Sollentunapartiet som varken är höger eller vänster förde fram vårt eget budgetförslag via partiets gruppledare, Anki Elken. Vi bygger vårt förslag på tydliga satsningar på förskolan, skolan, socialtjänsten och omsorgen för våra äldre. Vi föreslog kraftigt höjda generella anslag som personalen […]