Etikett: språk

  • Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

    Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

    Den 6 mars biföll (delvis) kommunstyrelsen Sollentunapartiets motion om att kommunens hemsida ska översätts till flera språk. Vi föreslog även att kommunen skulle utreda behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben samt att utreda hur kommunens webb kan förses med basinformation på andra språk. Bakgrund: I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016-03-10 […]

  • Motion om Sollentuna kommuns hemsida

    De som flyr eller flyttar till Sverige från andra länder ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar för att komma in i samhället. Vi delar Sollentuna kommuns ambition om att vi ska vara bäst i landet på integration. Vi tror att integrationen underlättas genom att tillhandahålla samhällsinformation till nyanlända på flera språk. Det gäller exempelvis: grundläggande […]