Etikett: ungdomsråd

  • Motion om Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning

    Motion om Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning Sollentunapartiet tycker att det är viktigt att alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande. Ungdomsstyrelsens forskning visar att unga med funktionsnedsättning upplever i lägre grad inflytande över sitt eget liv jämfört med övriga unga. Enligt FN:s barnkonvention har barnet rätt att uttrycka sina åsikter och få […]