Etikett: val 2022

  • Sollentunapartiets valplattform

    Sollentunapartiets valplattform

    FÖR ETT MER MEDMÄNSKLIGT SOLLENTUNA Varför ska du rösta på oss? Vi vill särskilt lyfta upp det viktiga arbetet med en jämlik skola för alla. Skolor som har resurser att kompensera för elevernas olika bakgrund. Det krävs mer omfattande insatser med social karaktär som hjälper de barn och ungdomar som har stora utmaningar. Vi måste […]

  • Sollentunapartiets lista valet 2022

    Sollentunapartiets lista valet 2022

    Nu har den kommit som alla väntat på – Sollentunapartiets lista inför årets val till Kommunfullmäktige i Sollentuna. Nedan kan du se vilka som ställer upp för att få Sollentunabornas förtroende att leda vår kommun kommande fyra år. Starkare tillsammans – i ett grönt, öppet och inkluderande Sollentuna Anki Elken. Generalsekreterare, Rotebro Annika Gustafson. Rektor, […]