Close

Interpellationer

Interpellation angående erfarenheter av byggande av bostäder på eller mycket nära f.d. soptippar och avstjälpningsplatser och relaterade miljöundersökningar vid Väsjön

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors angående erfarenheter av byggande av bostäder på eller mycket nära f.d. soptippar och avstjälpningsplatser och relaterade miljöundersökningar vid Väsjön. Såväl Väsjötoppen , fd Väsjötippen, och det f.d rökeriet är gamla soptippar och avstjälp-ningsplatser. Sumpskogen som ligger i området […]

Read More

Interpellation om vad kommunen fått för de kostnader som den haft hittills för Väsjöprojektet

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors om vad kommunen fått för de kostnader som den haft hittills för Väsjöprojektet. I de projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön som behandlats i höst i Kommunstyrelsen kan man läsa att projektet bedöms ha startat 2001 och att 49 029 000 kronor […]

Read More

Interpellation angående Olaglig kommunal upphandling av advokattjänster avseende Väsjöprojektet

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors angående Olaglig kommunal upphandling av advokattjänster avseende Väsjöprojektet Den 7 oktober i år avslöjade TV 4 Nyheterna att Sollentuna kommun köpt advokattjänster från advokatbyrån Mannheimer Swartling under de senaste 4 budgetåren för så mycket som nära 6 miljoner […]

Read More

Interpellation angående trafikfrågor i Edsberg och i den planerade Väsjöstaden

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Plan och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna, angående trafikfrågor i Edsberg och i den planerade Väsjöstaden I Väsjöplaneringen presenteras ett antal planer för hur trafiken ska ordnas i området. Man föreslår omfattande byggnationer och nya vägdragningar som skulle komma att påverka områdets miljö och människornas vardag. […]

Read More

Interpellation angående miljön vid Väsjön med mera

Interpellation från Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna, angående miljön vid Väsjön med mera. I Väsjöprojektet hade man från början tänkt sig en utbyggnad av 1500 lägenheter. Helt plötsligt var man uppe i 2800 lägenheter, alltså 1300 fler än vad det från början var tänkt. […]

Read More

Interpellation angående planeringen av parkeringarna i Väsjöområdet och Edsberg

Interpellation från Sture Pettersson, Sollentunapartiet, till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna, angående planeringen av parkeringarna i Väsjöområdet och Edsberg. Väsjöbacken är redan idag en populär regional skidanläggning med besökare från hela Storstockholm. Tack vare kommunens satsningar med nya liftar och snökanoner har kapaciteten ökat till 7000 åkare i timmen. Ju […]

Read More

Interpellation angående HSB:s planerade byggnation vid Törnskogsmossen och Snuggan

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, Moderaterna angående HSB:s planerade byggnation vid Törnskogsmossen och Snuggan HSB planerar att bygga bostäder norr och söder om Gustavsbergsleden. Byggnationen hotar känsliga arter såväl norr om som söder om Gustavsbergsleden. När det gäller den norra byggnationen är den extremt […]

Read More

Interpellation angående Eriksbergsskolans framtida placering

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden Thorwald Larsson, Folkpartiet, angående Eriksbergsskolans framtida placering Det pågår just nu ett arbete i kommunen för alt bestämma var Kriksbergsskolan skall ligga i framtiden. De nuvarande skollokalerna i Eriksberg har varit och är väl till vissa delar nedslitna och i behov av […]

Read More

Interpellation rörande föroreningar och sankmark inom planområdet Väsjön Mellersta – kallat ”Sumpskogen”

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, Tomas Ardenfors rörande föroreningar och sankmark inom planområdet Väsjön Mellersta – kallat ”Sumpskogen” I april antog kommunfullmäktige detaljplanen för Väsjön Mellersta trots att man inte hade skaffat sig en fullständig bild av markförhållandena. De miljömässiga, ekonomiska och tekniska konsekvenserna […]

Read More

Svar på Lennarts svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

Svar på Lennarts svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen Lennart säger att jag felaktigt hänvisar till Törnskogsmossen. Det är ju direkt pinsamt att Du inte vill förstå att randkärren / laggen […]

Read More