Vård- och omsorgsnämnden(VON) – Rapport frö Januari 2011


VON har bl a ansvar för äldreomsorg, t ex boende, hemtjänst, dagverksamhet och seniorträffar samt LSS-verksamhet, t ex boende och daglig verksamhet. Till VON hör numera SOLOM, som är nämndens  verksamhet i egen regi.

Undertecknad, Harriet Goliath, sitter numera som ordinarie i VON. Föregående mandatperiod var jag ersättare.
Ersättare är nu Nermin Mutelevic.

Fram till 2000 arbetade jag inom Vård och omsorg i Stockholms läns landsting. Först var jag chefs- logoped och sedan utbildningschef.
Hittills har vi haft ett  sammanträde i VON och ett i VON, egen regi. Vid det senare lämnade tf avdelningschef Anette Bolinder en gedigen och intressant information om SOLOMs omfattande verksamhet.

Harriet Goliath
harriet.goliath@telia.com

,