Kategori: vård- och omsorgsnämnden

  • Rapport 2013 från Harriet Goliath ledamot och Hans Nordgren ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

    Samarbetet med den övriga oppositionen har varit fortsatt mycket gott. Den stora händelsen har varit bolagiseringen av SOLOM. Trots stor tveksamhet hos pensionärsorganisationerna och avslag från oppositionen beslöt man att ett bolag skulle bildas. Den 1 september överfördes ca hälften av SOLOMs verksamheter till AB SOLOM. Att inte alla verksamheter övergick till bolaget beror på […]

  • Rapport från Harriet Goliath i Vård- och omsorgsnämnden –September 2011

    Vård- och omsorgsnämnden har antagit förslag till ägarintentioner för egenregin SOLOM för mandatperioden 2011-2014. Detta beskriver vilken kommunnytta och särskilda värden som SOLOM ska tillföra kommunen, Det gäller framförallt långsiktigt men även kortsiktigt. Huvudområdena är t ex följande: Det ska finnas ett kommunalt alternativ inom varje LOV-insats inom vård och omsorg  SOLOM ska vara kommunens […]

  • Vård- och omsorgsnämnden(VON) – Rapport frö Januari 2011

    VON har bl a ansvar för äldreomsorg, t ex boende, hemtjänst, dagverksamhet och seniorträffar samt LSS-verksamhet, t ex boende och daglig verksamhet. Till VON hör numera SOLOM, som är nämndens  verksamhet i egen regi. Undertecknad, Harriet Goliath, sitter numera som ordinarie i VON. Föregående mandatperiod var jag ersättare. Ersättare är nu Nermin Mutelevic. Fram till […]