Rapport från Harriet Goliath i Vård- och omsorgsnämnden –September 2011


Vård- och omsorgsnämnden har antagit förslag till ägarintentioner för egenregin SOLOM för mandatperioden 2011-2014. Detta beskriver vilken kommunnytta och särskilda värden som SOLOM ska tillföra kommunen, Det gäller framförallt långsiktigt men även kortsiktigt.
Huvudområdena är t ex följande:

  1. Det ska finnas ett kommunalt alternativ inom varje LOV-insats inom vård och omsorg
  2.  SOLOM ska vara kommunens utvecklingsresurs och experimentverkstad
  3.  SOLOM ska säkra kommunal driftkompetens inom utvalda basverksamheter
  4.  SOLOM ska ges direktuppdrag när det är praktiskt och/eller rationellt
  5.  SOLOM ska ges direktuppdrag när det bedöms som lämpligt av stabilitetsskäl

VON har godkänt kontorets förslag till redovisning av arbetet med det Integrationspolitiska programmet. I förslaget framhålls bl a enskildas rätt till delaktighet och självständighet. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha likadana möjligheter som andra barn och ungdomar. Vuxna med funktionsnedsättning ska få tillgång till en mer integrerad arbetsmarknad. LSS-bostäder ska placeras integrerade med andra bostäder.

Må bra-checkar för anhörigvårdare ersätts med Må bra-dagar. Anhöriga ges möjlighet att delta i aktiviteter och möta andra i samma situation.

Beslut har fattats om parboendegaranti. Det föreslås att den till ett omvårdnadsboende med -flyttande partnern ska få 3 månaders provboende om man så önskar.

SOLOM har fått direktuppdrag för drift av äldreboendet Lenalundsgården

,