Rapport från Barn- och Ungdomsnämnden 8 februari 2011


Ja, så var det nämndsammanträde igen! Denna gång fick vi hålla till i sessionssalen på grund av trängsel på 13 tr.

Hur kallelserna i de olika nämnderna är uppställda är ett intressant område! BoUs kallelser börjar med Informationsärenden och slutar med Beslutsärenden; i kommunen finns nämnder med kallelser som är tvärtom, besluten först och meddelandena sist. Och så kan man ha en delegationspärm som går runt bordet på mötet, en annan variant.

I ”Informationsärenden/rapporter” berättar A/ Förvaltningschefen, B/Ordföranden, C/Kontaktpolitiker, D/Ärendebalans, E/Delegationsbeslut, F/Meddelanden och G/Övrigt
Och då gäller det att veta vem som är vem när det rapporteras!

Vid mötet fick vi bland annat veta,

  • att två temporära förskolor öppnar och därmed löses behovet av förskoleplatser till våren,
  • att Skolinspektionen varit på tillsyn av enskild pedagogisk verksamhet,
  • att Eriksbergsskolan är på tapeten, renovera eller bygga om,
  • att kontaktpolitikerlistan är klar,
  • att ärendebalanslistan är utskickad.

Sen kommer Beslutsärenden och där kom Årsredovisningen 2010. För första gången i någon nämnd någonsin i kommunen var jag med om att denna handling delades ut vid bordet! Om man inte hade printat ut den själv på sin egen dator. Det är också något alldeles nytt, att vill man ha ett dokument att göra kommentarer på med en penna får man trycka ut det själv. Jag skriver protokoll över vilka handlingar jag måste betala, och så får vi se framöver vad vi ska göra åt detta märkliga med att lyfta över kontorets kostnader på nämndledamöterna. Kostnaden för en privatprintad kopia kan väl rimligtvis inte vara lika låg som för en kopia från kontorets kopiator. Kontoret har en budget för att hålla nämndledamöterna med handlingar! Och så säger några, att man kan visst läsa allting på skärmen. Ja, läsa kan man, men aldrig någonsin går det att hålla reda på ärendena på det sättet. Nämndernas ärenden löper ofta över flera år.

Efter årsredovisningen kom Lokalförsörjningsplanen skola 2011 – som var ett återremitterat ärende, Förslag på hur IT-satsningen kan finansieras även för 2011, Redovisning betyg HT år 8 och 9, Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser m m och slutligen Övrig fråga; denna dag inte fanns inte någon övrig fråga.

Eftersom det är ny mandatperiod har undertecknad varit inne på nämndkontoret och hälsat på ett par tjänstemän – inte alla än, men det kommer förhoppningsvis. Det är viktigt att träffas, att visa upp sig själv och få ett ansikte på alla namn man möter på ett kontor. Vi ska ju jobba ihop ett bra tag. Mycket trevlig runda, den första!

På besök hos nämnden var också Sollentuna Ungdomsråd och berättade om sin verksamhet.

Vid tangentbordet
Anna Britta

,