Kategori: barn- och ungdomsnämnden

  • Rapport från Barn- och ungdomsnämndens möte den 15 mars 2011

    Nu har vi båda, Tommy Ström och jag, Anna Britta Jansson, kommit till Barn- och ungdomsnämndens möte den 15 mars i vår rapportering. Det var ju ett tag sedan, tycker kanske någon, men det finns en tanke bakom. Vid varje ny mandatperiod byts ledamöterna i nämnderna, i kommunens bolag och styrelser ut eller väljs om. […]

  • Rapport från Barn- och Ungdomsnämnden 8 februari 2011

    Ja, så var det nämndsammanträde igen! Denna gång fick vi hålla till i sessionssalen på grund av trängsel på 13 tr. Hur kallelserna i de olika nämnderna är uppställda är ett intressant område! BoUs kallelser börjar med Informationsärenden och slutar med Beslutsärenden; i kommunen finns nämnder med kallelser som är tvärtom, besluten först och meddelandena […]

  • Rapport från Barn- och ungdomsnämnden januari 2011

    Nya i denna stora och intressanta nämnd att representera Sollentunapartiet den här mandatperioden är Tommy Ström (ordinarie) och Anna Britta Jansson (ersättare). Den 18 januari 2011 hade nämnden introduktionsdag och det blev en lång dag full av intryck.  Först åt de närvarande nämndledamöterna en enkel frukost på 13 trappor i kommunalhuset och sen hälsade ordföranden […]