Stäng de solarier som finns i Sim- och sporthallen -NU


Kultur- och fritidsnämndens majoritet beslöt p.g.a. risken för hudcancer och Strålskyddsmyndighetens rekommendation att de solarier som finns sim – och sporthallen skall stängas.

Av rent ekonomiska skäl beslöts dock att detta skulle ske först år 2014 vilket är den tidigaste tidpunkt som en ny driftupphandling eller driftavtalsförlängning kan ske.

Jag anser att det sistnämnda är cyniskt och ansvarslöst. För att inga nya hudcancerfall skall orsakas av solarier i sim – och – sporthallen yrkar jag att en stängning skall ske omedelbart.

Sollentuna 2011- 04-25

Jan Wramberg
Sollentunapartiet

,