Close

kultur- och Fritidsnämnden

Svar på Magnus Ramstrands (KD) inlägg ang. solarier i sim-och sporthallen

Redan  rubriken i Ramstrands inlaga förvånar mig där han påstår att jag ville sparka entreprenören. Denna fråga var över huvudtaget inte uppe till diskussion. Lika förvånande är påståendet att det skulle föreligga ett avtalsbrott från kommunen om vi följde Strålskyddsmyndigheten rekommendation till landets samtliga kommuner att inte tillhandahålla denna tjänst pga […]

Read More

Stäng de solarier som finns i Sim- och sporthallen -NU

Kultur- och fritidsnämndens majoritet beslöt p.g.a. risken för hudcancer och Strålskyddsmyndighetens rekommendation att de solarier som finns sim – och sporthallen skall stängas. Av rent ekonomiska skäl beslöts dock att detta skulle ske först år 2014 vilket är den tidigaste tidpunkt som en ny driftupphandling eller driftavtalsförlängning kan ske. Jag […]

Read More