Svar på Magnus Ramstrands (KD) inlägg ang. solarier i sim-och sporthallen


Redan  rubriken i Ramstrands inlaga förvånar mig där han påstår att jag ville sparka entreprenören. Denna fråga var över huvudtaget inte uppe till diskussion. Lika förvånande är påståendet att det skulle föreligga ett avtalsbrott från kommunen om vi följde Strålskyddsmyndigheten rekommendation till landets samtliga kommuner att inte tillhandahålla denna tjänst pga den uppenbara risken för hudcancer.

I avtalet mellan kommunen och entreprenören Proma finns inget nämnt om solarier så något avtalsbrott föreligger inte.

Något skadestånd för uteblivna intäkter är knappast relevant. Om ett läkemedelsföretag får en medicin indragen av staten då den kan orsaka cancer lär knappast företaget få någon ersättning.

Att bedriva affärsverksamhet kan ibland innebär att vissa investeringar ger minus, något som det nystartade företaget Proma får lära sig.

Att värna om ett privat företags ekonomi före att skydda kommunens innevånare från att riskera en dödlig sjukdom är cyniskt och omoraliskt. Därför yrkade jag att solarierna i sim-och sporthallen omedelbart skulle stängas och inte som nämndens ordförande, Magnus Ramstrand, först år 2014.
 
För Sollentunapartiet
Jan Wramberg
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

,