Etikett: arbetsmiljö

  • Arbetsmiljön på kommunledningskontoret

    Arbetsmiljön på kommunledningskontoret

    På Kommunstyrelsemötet den 13 september lämnade Sollentunapartiet följande protokollsanteckning gällande protokollet från den inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort. Vi i Sollentunapartiet har fått kännedom om att Arbetsmiljöverket har skickat in ett protokoll till kommunen efter genomförd inspektion den 10 juni 2021. Protokollet har inkommit till kommunen den 16 juni 2021. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 […]

  • Motion om att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

    I Sollentuna kommuns verksamhet jobbar ca 2700 personer fördelade på över 100 olika yrken. Det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi tycker att det är viktigt att kommunen lyssnar och agerar efter sina medarbetares behov. Sollentuna kommun ska vara en god arbetsgivare med en ansvarsfull arbetsmiljö. För att klara sig i konkurrensen om att […]