Författare: Johnny Rönnberg

 • Budget 2020 – Bra kan bli bättre

  Budget 2020 – Bra kan bli bättre

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna samt en bra grund för föreningslivet, näringslivet, civilsamhället och besöksnäringen. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna […]

 • Interpellation gällande trafiksignalerna på Landsnoravägen

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Trafiksignalerna på Landsnoravägen Trafiksignalerna vid Landsnora kvarn har länge varit ett sorgebarn. Efter lång tid och mycket arbete har man äntligen, till allas glädje, fått upp nya trafiksignaler. Tidigare trafiksignaler saknade i stort sätt förmågan att detektera fotgängare och cyklister. Under lång tid har inhyrda […]

 • Interpellation gällande arbetet med kommunens trafiksignaler

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande arbetet med kommunens trafiksignaler Kommunfullmäktige har bifallit Sollentunapartiets motion gällande att se över kommunens trafiksignaler och övergångsställen. Sollentunapartiet lyfte frågan då kommunens underhåll och skötsel av trafiksignalerna var eftersatt, något som ett enigt Kommunfullmäktige höll med om. Detta resulterade i en rapport över statusen på […]

 • Interpellation gällande förbättring av Märstastråket

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande förbättring av Märstastråket Tidigare hade Trafikverket planer på att förbättra Märstastråket på sträckan södra Sollentuna – Norrtull. Den tänkta utbyggnaden av stråket var inte perfekt (Hej svängfest!) men standaren skulle bli betydligt bättre än idag. Tyvärr togs projektet bort ur den nationella planen av förra […]

 • Motion om att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

  I Sollentuna kommuns verksamhet jobbar ca 2700 personer fördelade på över 100 olika yrken. Det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi tycker att det är viktigt att kommunen lyssnar och agerar efter sina medarbetares behov. Sollentuna kommun ska vara en god arbetsgivare med en ansvarsfull arbetsmiljö. För att klara sig i konkurrensen om att […]

 • Fråga gällande kommunens snö- och halkbekämpning

  Fråga från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande kommunens snö- och halkbekämpning Varje år kommer en vinter med snöfall, ändå känns det som att det är en överraskning för kommunen varje år. Snöfallen i slutet av januari verkat tagit kommunen med överraskning och våra trottoarer, gång-och cykelvägar blev mer eller mindre ofarbara. Samtidigt […]

 • Ersättaryttrande gällande justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden

  Ersättaryttrande gällande justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden

  Ersättaryttrande, på nämndmöte den 15 januari 2019, från Sollentunapartiet gällande §3 Val av justeringsperson i Samhällsbyggnadsnämnden samt i nämndens arbetsutskott 2019 En grundläggande bult i en demokrati är möjligheten att kunna granska och påpeka eventuella brister hos parten som har makten. Denna möjlighet kan och ska tillvaratas på olika sätt. Ett av sätten är vem […]

 • Våra nyvalda förtroendevalda

  Våra nyvalda förtroendevalda

  På årets sista Kommunfullmäktigemöte, senare än normalt, beslutades vilka personer som kommer sitta i Sollentuna kommuns nämnder, råd och bolag nästa år. Vilka som sitter i nämnderna, råden och bolagen har större betydelse än vad visa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i visa partier. I Sollentunapartiet har det aldrig förekommit någon […]

 • Nej till att gynna enskilda partier

  Nej till att gynna enskilda partier

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018 var bland annat frågan gällande lön för politiska sekreterare uppe för beslut. Förslaget från majoriteten var och är att Moderaternas politiska sekreterare ska ha en högre lön än övriga partiers. För oss i Sollentunapartiet är det viktigt att alla partier behandlas lika, rättvist och demokratiskt. Att som majoriteten […]

 • Vår fullmäktigegrupp

  Vår fullmäktigegrupp

  Under mandatperioden 2018 – 2022 kommer Anki Elken, Johnny Rönnberg, Irina Alewert och Andreas Näsman företräda Sollentunapartiet i Sollentuna Kommunfullmäktige. Gruppledare kommer vara Anki Elken och vice gruppledare kommer vara Johnny Rönnberg. Tillsammans kommer vi bilda ett starkt team som kommer ha Sollentunas och Sollentunabornas bästa som ledstjärna. Tillsammans kommer vi arbeta för skapa ett […]