Kategori: Interpellationer

 • Svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

  Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen. Interpellanten ställer följande frågor: Anser du att det finns skäl att även detaljplaneområdet ska bli naturreservat? Om så inte är fallet, var tycker du i så fall att gränsen […]

 • Svar på Lennarts svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet

  Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet. Ingwars svar på Lennarts svar Fråga 1:  Värdestegringen när det gäller fastigheter i Väsjöprojektet beror inte bara på förväntningsvärden av kommande avstyckningar utan är även generellt en direkt konsekvens av den allmänna prisuppgången, av Storstockholms […]

 • Svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet

  Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet. Interpellanten ställer följande frågor: 1. På vilken faktagrund baserar man påståendet om de höjda värdena på fastigheterna? Statistiska fakta visat ju att en normalfastighet i området med en tomt på 1600 m2 de senaste åren […]

 • Interpellation rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet

  Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet. Bakgrund När initialt samråd togs med de boende i Södersätra för att diskutera den nu aktuella utbyggnaden av Väsjöområdet, vilket primärt var drivet av behovet att lösa Vatten och Avloppsfi-ågan (pga den ökande miljöbelastningen) för det […]

 • Interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogsmossen

  Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogsmossen Törnskogen är ett naturreservat med bl.a. Törnskogsmossen och sjön Snuggan, som med angränsande våtmarker utgör ett mycket värdefullt och känsligt naturområde, en nyckelbiotop. Där finns ett antal rödlistade växt- och djurarter […]

 • Interpellation om data i skolan

  Interpellation från Sollentunapartiet till Maria Stockhaus. Förut har jag frågat dig om Skoldatatek i Sollentuna.  Barn med behov av hjälpmedel för att kunna ta till sig information, har fått mycket hjälp av datorprogram som, t ex läser upp det som står på skärmen –  talsyntes. Om jag som förälder får dessa program utskrivna av Landstinget […]

 • Interpellation angående IT-utbildning av Sollentunas lärare

  Interpellation från Janet Sibose, Sollentunapartiet till barn- och ungdomsnämndens  ordförande Maria Stockhaus, moderaterna angående IT-utbildning av Sollentunas lärare. Förut har jag frågat dig om Skoldatatek i Sollentuna.  Barn med behov av hjälpmedel för att kunna ta till sig information, har fått mycket hjälp av datorprogram som t ex läser upp det som står på skärmen […]

 • Interpellation om Turebergs polisstation

  Interpellation från Janet Sibose, Sollentunapartiet till Kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet om Turebergs polisstation. När Polisstationen i Tureberg öppnade den 24 november 2009 skrevs det i lokaltidningen   ”Mitt i Sollentuna”:  ”(Gruppchefen Riku Lindqvist) och fyra kolleger har börjat arbeta som närpoliser på Malmvägen och i Sollentuna centrum. Det innebär att antalet närpoliser i Sollentuna har     ökat […]

 • Fråga från Jan Wramberg beträffande uruselt vägunderhåll

  Fråga från Jan Wramberg, Sollentunapartiet till Plan- och fastighetsutskottets ordförande kommunalrådet Lennart Gabrielsson, folkpartiet beträffande uruselt vägunderhåll I början av snöperioden var snöröjningen t ex i Edsberg acceptabel men ju längre tiden led desto sämre blev det. Man plogade inte hela gatorna utan bara mitt på och lämnade c:a en meter på vardera sida orörd. […]

 • Interpellation angående den olyckliga sänkningen av brandkåren Attundas operativa utryckningskapacitet

  Interpellation från Sture Pettersson, Sollentunapartiet till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl, moderaterna angående den olyckliga sänkningen av brandkåren Attundas operativa utryckningskapacitet. Enligt Mitt i Sollentuna den 15 december är Du Torbjörn Rosdahl  ansvarig för att direktionen för Brandkåren Attunda vid sammanträdet den 8 december 2009,  § 44/2009 beslutat  att anta budget för 2010 och ekonomisk plan […]