Close

Interpellationer

Svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen. Interpellanten ställer följande frågor: Anser du att det finns skäl att även detaljplaneområdet ska bli naturreservat? Om så inte är fallet, var tycker du […]

Read More

Svar på Lennarts svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet. Ingwars svar på Lennarts svar Fråga 1:  Värdestegringen när det gäller fastigheter i Väsjöprojektet beror inte bara på förväntningsvärden av kommande avstyckningar utan är även generellt en direkt konsekvens av […]

Read More

Svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet. Interpellanten ställer följande frågor: 1. På vilken faktagrund baserar man påståendet om de höjda värdena på fastigheterna? Statistiska fakta visat ju att en normalfastighet i området med en tomt på […]

Read More

Interpellation rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet. Bakgrund När initialt samråd togs med de boende i Södersätra för att diskutera den nu aktuella utbyggnaden av Väsjöområdet, vilket primärt var drivet av behovet att lösa Vatten och Avloppsfi-ågan (pga […]

Read More

Interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogsmossen

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogsmossen Törnskogen är ett naturreservat med bl.a. Törnskogsmossen och sjön Snuggan, som med angränsande våtmarker utgör ett mycket värdefullt och känsligt naturområde, en nyckelbiotop. Där finns ett […]

Read More

Interpellation om data i skolan

Interpellation från Sollentunapartiet till Maria Stockhaus. Förut har jag frågat dig om Skoldatatek i Sollentuna.  Barn med behov av hjälpmedel för att kunna ta till sig information, har fått mycket hjälp av datorprogram som, t ex läser upp det som står på skärmen –  talsyntes. Om jag som förälder får […]

Read More

Interpellation om Turebergs polisstation

Interpellation från Janet Sibose, Sollentunapartiet till Kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet om Turebergs polisstation. När Polisstationen i Tureberg öppnade den 24 november 2009 skrevs det i lokaltidningen   ”Mitt i Sollentuna”:  ”(Gruppchefen Riku Lindqvist) och fyra kolleger har börjat arbeta som närpoliser på Malmvägen och i Sollentuna centrum. Det innebär att antalet […]

Read More

Interpellation angående den olyckliga sänkningen av brandkåren Attundas operativa utryckningskapacitet

Interpellation från Sture Pettersson, Sollentunapartiet till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl, moderaterna angående den olyckliga sänkningen av brandkåren Attundas operativa utryckningskapacitet. Enligt Mitt i Sollentuna den 15 december är Du Torbjörn Rosdahl  ansvarig för att direktionen för Brandkåren Attunda vid sammanträdet den 8 december 2009,  § 44/2009 beslutat  att anta budget […]

Read More