Kategori: Veckobrev

 • Ny ordförande i Sollentunapartiet

  Sedan den 13 maj 2015 är Johnny Rönnberg ny ordförande i Sollentunapartiet.

 • Partiets nybildade trafikgrupp har lämnat in sin första motion till kommunfullmäktige, läs den under flik ”Motioner”.

 • Flera partimedlemmar har utsatts för otrevliga händelser och hot den senaste tiden, vilket vi reagerar starkt på. Vi ber er vara observanta och meddela om liknande händelser inträffar. Vi återkommer med ett separat meddelande till våra medlemmar i detta ärende.

 • Tack till våra väljare

  Tack alla ni som röstade på Sollentunapartiet i valet. Tyvärr tappade vi två mandat i år. Vi håller på att undersöka vad anledningen till att vi fick färre mandat detta val beror på.   Nu har vi fyra mandat i stället för sex. Självklart ska vi kämpa för Sollentunabornas bästa och än har man inte […]

 • Kristdemokraterna triangulerar

  Kristdemokraternas valtidning visar att Kd är bra på triangulering. Under rubriken skola skriver de ”Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen”. Precis vad vi gick ut med i den motion som förkastades på senaste fullmäktigemötet i juni. Konstigt nog var även Kd emot vår motion som gick ut på att alla elever i grundskolan […]

 • Valarbetet pågår för fullt

  Partiets valarbete har satt igång mitt i den varmaste sommaren. Att det är så varmt har gjort att vi trots att vi målar skyltar och planerar så njuter vi ändå. Sollentunapartiets valarbetare  passar på att umgås samtidigt som det jobbas för fullt. En del av oss grundmålar skyltarna vita. Sen blir det framför allt vår […]

 • Sollentunapartiet bevakar vad som händer i finansvärlden

    Enligt Dagens Industri den 23.5 skriver tidningen följande: ”Priskrasch hotar! Fastighetsbolag varnar för följderna av sänkt ränteavdrag på skatten”.  Tidningen skriver om risken för fallande fastighetspriser, ökande risker i banksystemet och uppemot en tusenlapp mer i månadshyra för en trerumslägenhet. Den 16 juni väntas företagsskattekommittén presentera sina förslag. En av de åtgärder som föreslås […]

 • Sp kämpar vidare valåret 2014

  Sollentunapartiet föryngras På Sollentunapartiets nya fullmäktigelista kommer fyra av de tio första personerna att vara runt de trettio, vilket vi är mycket glada för. Samtidigt kommer flera av partiets äldre politiker stå för kontinuiteten i partiet. Vi är glada över att ha fått Harriet Goliath som ny ordförande. Harriet har bland annat engagerat sig i […]

 • Sollentunapartiet kritiserar majoriteten för olagliga och ogynnsamma upphandlingar

  I en interpellation i kommunfullmäktige har Sollentunapartiet frågat plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna om varför kommunen köpt advokattjänster utan att göra någon upphandling. Köper man tjänster för mera än 285 tkr under ett år krävs det en upphandling enligt LOU – lagen om offentlig upphandling. Av Ardenfors svar framgår med önskvärd tydlighet att […]

 • Beslutet att exploatera svartpälsbiets boplats i Silverdal överklagas av Förbundet för Ekoparken. Kommunens skyhöga advokatkostnader utan laglig upphandling tas upp av SP i kommunfullmäktige

  Kommunens majoritet, M,FP och KD drev på senaste kommunfullmäktigemötet igenom ett beslut om att anta detaljplanen för kvarteren Munderingen och Manskapet i Silverdal där svartpälsbiet har sin boning. Ett värdefullt naturområde som också är en viktig grönkorridor till nationalstadsparken! Den förbindelsen betyder mycket för växt- och djurlivet i parken. Förbundet för Ekoparken kommer att fortsätta […]